Print this page
Terminplan 2018

Link til generell informasjon om øvelsene

I tillegg til at det sendes ut oppdatert terminliste med jevne mellomrom, skal du til enhver tid finne en oppdatert terminplan på denne siden. Lurer du på om det kan ha skjedd endringer i terminplanen siden sist den ble sent ut, er det altså bare å sjekke her!

Er det noen aktiviteter du er forhindret fra å delta på, så husk å varsle korpsleder / drill leder om dette så raskt som mulig.

 

 

 
Get Adobe Reader

Read file
 Terminliste, oppdatert 9. mai 2018