Print this page
Informasjon fra dirigenten

 


Dirigent er Grethe Berntsen

Felles kjøreregler som det er fint om alle kan hjelpe til med:

- Alle skal være på plass når øvelsen begynner. De som trenger tid til å prate og ordne ting må komme i god tid før dette.

- Alle skal ha med blyant for notering.

- Det skal være stille når dirigenten har slått av for spilling og når hun skal forklare noe. De store som må hjelpe de mindre med notegrep og lignende får selvfølgelig gjøre det.

- Mobiltelefon skal ikke brukes når musikantene ikke spiller (pause i notene eller en gruppe skal spille alene).

Fravær meldes til: Korpsleder An-Magritt Dimmen, tlf. 90933699